Pievienojies mums:

Par sējumu apdrošināšanas kalkulātoru

Kuras kultūras var apdrošināt?

Saimniecības, kas pieteikušas laukus platību maksājumiem var apdrošināt:

Rapsi, kviešus, miežus, auzas, tritikāli

Rapsi ir jādrošina kopā ar kādu citu kultūru, bet pārējās ir iespējams apdrošināt atsevišķi

 

Pret ko var apdrošināt?

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divas reizes gadā.

Pavasarī no 1.aprīļa, kad vasarājus  ir iespējams apdrošināt pret:

Krusas,

Krusas, lietus, vētras.

Krusas, lietus, vētras, izsalšanas riskiem

Rudenī no 15.oktobra līdz 10.novembrim, kad ir iespējams papildus augstākminētajiem riskiem ziemājus apdrošināt arī pret izsalšanu

 

 

Ieguvumi no sējumu apdrošināšanas

Apdrošinot sējumus zemnieks novērš finansiālos zaudējumus, kas var iestāties pēc kāda no riskiem. Zaudējumu gadījumā var tikt atlīdzināta neiegūtās ražas vērtība vai daļa no apdrošinājuma summas atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem procentos.

Tādejādi zemnieks saņem atlīdzību par dabas nodarītajiem postījumiem.

 

Mūsu pieredze sējumu apdrošināšanā

 

 

Valsts atbalsts

Lauksaimnieki, apdrošinot sējumus, var saņemt valsts atbalstu 50% apmērā no samaksātās apdrošināšanas prēmijas.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz kārtējā gada 30.decembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz:

·         iesniegumu

·         apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;

·         apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

·         samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

Aizpildiet sējumu apdrošināšanas formu
 


Saistītie raksti