Pievienojies mums:

Tehnikas apdrošināšana

Kāda veida spectehniku ir iespējams apdrošīnāt?

·      Celtniecības, būvniecības tehnika

·      Pacēlāj un iekrāvējtehnika

·      Lauksaimniecības tehnika

·      Mežizstrāted tehnika

·         Cita speciālā tehnika

 

Risku segums, apdrošinot spectehniku:

·      uguns (uguns, dūmi, kvēpi, zibens spēriens, eksplozija, lidaparāta trieciens)

·      zādzība (zādzība, apzagšana, bojājumu nodarīšana pēc tehnikas zādzības vai laupīšanas, laupīšana)

·      dabas stihija (vētra, krusa, plūdi, lietusgāzes,sniega spiediens, augsnes iegrimšana)

·      trešo personu prettiesiska darbība

·      ūdens

·      ceļu satiksmes negadījums

·      transportēšana uz remonta vai glābšanas vietu pēc negadījuma

·      glābšanas darbi pēc nogrimšanas ūdenī, vai pēc nogruvumiem

·      stiklojums bez pašriska, vienu reizi līguma darbības laikā, ja tas ir vienīgais tehnikas bojājums

·      citi negadījumi (ieskaitot pārvadāšanu, iekraušanu, izkraušanu), kas nav minēti izņēmumos

 

Papildus nosacījumi un priekšrocības, kas iekļautas pamata segumā:

·      atjanošanas vērtība (jaunu iekārtu/ detaļu vērtība) līdz 5 gadus vecai tehnikai

·      pašaizdegšanās (līdz 15 gadus vecai tehnikai)

·      zaudējumi iekraušanas un izkraušanas laikā, pārvadājot tehniku ar autotransportu, ar ūdens transportu un dzelzceļu

·      tiek apmaksāta paātrināto detaļu piegāde, līdz ar to arī remonts

·      papildus atlīdzina zaudējumus, kas radušies dzīvnieka darbību rezultātā (noteiktais atlīdzības limits LVL 1000 uz visu apdrošināšanas līguma darbības periodu)

 

Apdrošināšanas atlīdzība:

·         Pilnīgas bojāejas gadījumā

o   Nosaka apdrošināto zaudējumu summu, kas atbilst

salīdzināmas tehnikas tirgus vērtībai, nepārsniedzot

apdrošinājuma summu;

·         Daļējas bojāejas gadījumā

o   Sedz mazākos nepieciešamos izdevumus,

lai veiktu apdrošinātā objekta atjaunošanu līdzvērtīgā

lietošanas vērtībā un apjomā;

 

 

Saistītie raksti