Pievienojies mums:

KASKO apdrošināšana

KASKO- svarīgākais par KASKO apdrošināšanu

Tev ir svarīgi - braukt droši, gulēt mierīgi nedomājot kur Tavs auto stāv naktī, notiekot avārijai saņemt kvalificētu remontu? Pilnīgai drošībai Tev nepieciešams apdrošināšanas līgums, kas segtu visus iespējamos zaudējumus Tava transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā, tādu drošību sniedz KASKO apdrošināšana. KASKO polise Tevi pasargās no riskiem kurus nesedz OCTA polise.

Kas ir KASKO apdrošināšana?

Lietojot transportlīdzekli ikdienā Tu saskaries ar dažādiem neparedzamiem riskiem- ceļu satiksmes negadījumi, zādzības u.c.. Tas ir nepatīkami, bet vēl nepatīkamāk ir apzināties zaudējumus, ko šī situācija Jums radījusi. Tieši tāpēc nepieciešama KASKO brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas segtu iespējamos zaudējumus.

KASKO apdrošināšana piedāvā

KASKO apdrošināšana piedāvā aizsardzību Jūsu automašīnas zādzības vai bojājuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tie radušies kādas citas personas rīcības, vai Jūsu paša vainas dēļ. KASKO apdrošināšanā tiek apdrošināti šāda veida riski:

KASKO apdrošināšanas nosacījumi

Transportlīdzeklis

Transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā, tam nedrīkst būt nopietni vizuāli bojājumi. Apdrošinot zādzības un laupīšanas vai trešo personu prettiesiskas darbības risku, transportlīdzeklim obligāti jābūt aprīkotam ar AAS prasībām atbilstošām pretaizdzīšanas iekārtām.

Apdrošināšanas prēmija

Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta kā noteikts procents no transportlīdzekļa tirgus vērtības:

Pasūtīt KASKO piedāvājumu

Saistītie raksti

KASKO ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzeklis, kurš atbilst KASKO apdrošināšanas nosacījumiem. KASKO polises galvenie apdrošinātie riski ir transporta līdzeklim nodarītie bojājumi, kā arī zādzība un laupīšana.
Polises termiņš ir viens gads. KASKO polise ir derīga teritorijā kas norādīta polisē, populārākās KASKO darbības teritorijas ir Baltijas valstis, Eiropa un NVS