Pievienojies mums:

Saturs

Klientam sniedzamā informācija
OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokumenti
Sūdzību izskatīšanas kārtība
Personu datu apstrādes principi
Par ilgtspējas riskiem

ABCpolise.lv lietošanas noteikumi

www.abcpolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – portāls), kas pieejama ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un iegūšanai. Portāla darbību nodrošina, uzrauga un pārvalda:
EURORISK SIA
Reģ. Nr. 40003847886
Licence Nr. 06.09.02/1007
LEI kods: 984500FB49D74AEA7645
Saimnieciskās darbības norēķinu
konta nr. LV37RIKO0000080917906
Banka: Banka: Luminor AS
Kods: RIKOLV2X
Juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Pasta adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālrunis : +371 67320022
Mob. tālrunis: +371 22001020
Fax: +371 67320272
E-mail: brokeris@eurorisk.lv.

Klientu maksājumu norēķinu konti:
LV88HABA0551025110084 Swedbank AS (HABALV22)
LV90UNLA0050016923403 SEB banka AS (UNLALV2X)
LV35RIKO0002013208964 Luminor banka AS (DnB RIKOLV2X)
LV49PARX0012702670001 Citadele Banka AS (PARXLV22)

EURORISK SIA ir apdrošināšanas starpnieks un reģistrēts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā ar Nr. 06.09.02/1007 (par to var pārliecināties te: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/eurorisk-sia/ ) un darbojas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā noteiktajā kārtībā.

EURORISK SIA nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta interesēs.

EURORISK SIA kā apdrošināšanas starpniekam nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav EURORISK SIA tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

EURORISK SIA nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi (apdrošināšanas komersantu un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu apdrošināšanas piedāvājumu analīze un salīdzināšana, kuru klienta interesēs veic apdrošināšanas brokeris, izvērtējot pietiekami daudzus tirgū esošos apdrošināšanas piedāvājumus, lai sagatavotu klienta vajadzībām vispiemērotāko un atbilstošāko apdrošināšanas piedāvājumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai) un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību likumā noteiktajā kārtībā.

EURORISK SIA neieteiks, nerekomendēs apdrošināšanas produktus, ja vien apdrošināšanas piedāvājumā nav noteikts citādi.

Klients, apliecinot piekrišanu ABCpolise.lv lietošanas noteikumiem, piekrīt šajos lietošanas noteikumos norādīto informāciju saņemt tīmekļvietnē.

Pēc klienta pieprasījuma šo informāciju var bez maksas apskatīt un iepazīties papīra formā Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045. Par papildus smakasu var sagatavot kopiju un nosūtīt pa pastu.

EURORISK SIA, kā apdrošināšanas brokerim ir līgumi ar šādiem apdrošinātājiem: AAS “BTA Baltic Insurance Company” (Sporta iela 11, Rīga, LV-1013), ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013), If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (Republikas laukums 2A, Rīga, LV1010), "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS (Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010), Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004), ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle (Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039), AAS "BALTA"(Raunas iela 10, Rīga, LV-1039), AAS "Balcia Insurance SE" (Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010).

Apdrošināšanas brokera atlīdzības veids.

Apdrošināšanas starpnieka EURORISK SIA atlīdzība ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā procentuālā veidā. Iespējama arī cita veida brokera atlīdzība no apdrošinātāja: ekonomisku labumu vai finansiālu vai nefinansiālu rakstura priekšrocību vai citu stimulu veidā. Apdrošināšanas starpnieks var piemērot papildus komisiju, kas jāmaksā klientam, par papildus pakalpojumiem, kā dokumentu drukāšana (0.20EUR par lapu, minimums 5.00EUR), sūtīšana pa pastu (1.74EUR), polises sagatavošana ārpus biroja (15.00EUR) vai citiem pakalpojumiem. Apdrošināšanas starpnieka var kombinēt augstākminētos atlīdzības veidus.

EURORISK SIA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanu, polišu sagatavošanu, atgādinājumu saņemšanu, bonus-malus noteikšanai, atlīdzību lietu noskaidrošanai un citām ar apdrošināšanu saistītam darbībām, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati var tik nodoti trešajam pusēm, tai skaitā: apdrošināšanas kompānijām, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un citiem.

EURORISK SIA ir ieviesis iekšējos noteikumus par datu apstrādi un drošību un nodrošina, ka apstrādātie dati ir pieejami tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem. EURORISK SIA Jūsu datus apstrādā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) prasībām, un, ja tas piemērojams citās valstīs, ir veikti tādi paši aizsardzības pasākumi, kādi ir nepieciešami saskaņā ar minēto Regulu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

www.abcpolise.lv portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Apdrošināšanas pieteikumu apstrādi veic apdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas sabiedrība, atkarībā no izvēlētā apdrošināšanas veida.

EURORISK SIA ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu un atgādināt par polises beigu termiņiem, tajā skaitā par OCTA polises beigu termiņu, kas nav iegādāta vai atjaunota izmantojot portālu, nosūtot attiecīgo informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

EURORISK SIA ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu par aktuālajiem apdrošināšanas piedāvājumiem, portālā pieejamajiem jaunumiem, izmaiņām, kā arī nosūtīt citu pieprasīto informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

Portāla apmeklētājs vai klients jebkurā brīdī var atteikties no augstāk minēto atgādinājumu, informācijas, kas nav saistīta ar pakalpojuma sniegšanu, saņemšanas, nosūtot attiecīgo lūgumu uz e-pasta adresi: info@abcpolise.lv.

Atrašanās portālā apmeklētājam nerada līgumiskas attiecības, apmeklētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī portālu atstāt.

EURORISK SIA negarantē, ka portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Galējo polises cenu nosaka apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atsķirties no portālā uzrādītās. šādos gadījumos EURORISK SIA, pirms polises izrakstīšanas, informēs polises pasūtītāju par izmaiņām.EURORISK SIA patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. EURORISK SIA patur tiesības mainīt portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta adresē: www.abcpolise.lv. Portāla apmeklētājiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.abcpolise.lv portāla lietošanas noteikumus. www.abcpolise.lv ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz portālu www.abcpolise.lv, pieder tikai un vienīgi EURORISK SIA. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas EURORISK SIA rakstiskas atļaujas ir aizliegta un sodāma normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

Konfidencialitāte.

Visa informācija, kas tiek iegūta par portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus portālā www.abcpolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Apmaksa un polises izrakstīšanas kārtība

OCTA polises izgatavo EURORISK SIA vai tā automatizēta elektroniskā sistēma 15 minūšu laikā pēc naudas līdzekļu saņemšanas EURORISK SIA kontā. OCTA polises tiek izgatavotas katru dienu (arī Brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās no 10:00-17:00. Polises par kurām samaksa tiek saņemta pēc plkst. 17:00 tiks sagatavotas nākamās darba dienas rītā līdz plkst. 11:00. Atsevišķos gadījumos darba laiks var tikt mainīts par to iepriekš brīdinot portāla galvenajā lapā: www.abcpolise.lv.

Klientu atbalsta tālrunis: 22001020

EURORISK SIA nodrošina klientu atbalsta līniju, jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 22001020, darba dienās no 09:00-17:00, brīvdienās no 10:00-17:00.

OCTA Polises spēkā stāšanās

OCTA apdrošināšana stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā, Jūs drīkstat piedalīties satiksmē kad esat pārliecinājušies, ka OCTA polise ir izgatavota un ir stājusies spēkā. Par polises izgatavošanu mēs Jūs informēsim nosūtot polisi uz Jūsu epastu un/vai nosūtot sms uz Jūsu tālruni.

OCTA polises esamību iespējams pārbaudīt LTAB publiskajā reģistrā

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

OCTA polises cenu varat aprēķināt OCTA kalkulatorā

EURORISK SIA skaidro virsapdrošināšanu un zemapdrošināšanu atbilstoši Apdrošināšanas līguma likumam https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums.

43. pants. Virsapdrošināšana

(1) Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.
(2) Puses var vienoties par citu apdrošinājuma summas samazināšanas kārtību.
(3) Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta pirmajai daļai, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ievērojot kompensācijas principu.
(4) Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti ar vienu vai vairākiem apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību par vairāk nekā 50 procentiem, tie apdrošināšanas līgumi, kuri noslēgti ar apdrošinājuma ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav spēkā no šo līgumu noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.

46. pants. Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Paša risks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas polisē noteiktajos gadījumos tiek atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības. Ja paša risks ir norādīts gan procentos, gan naudas izteiksmē, tad piemēro lielāko. Precīzs paša riska ir atrunāts apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos.

Ar polises apmaksu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar polises noteikumumiem, tai skaitā ar šiem apdrošināšanas produkta informācijas dokumentiem:
BALCIA OCTA PDF
BALTA OCTA PDF
BALTA OCTA ar palīdzību uz ceļa PDF
BALTA autopalīdzība PDF
BALTA Nelaimes gadījumu apdrošināšana PDF
BAN OCTA PDF
BTA OCTA PDF
COMPENSA OCTA PDF
COMPENSA ZELTA OCTA PDF
ERGO OCTA PDF
GJENSIDIGE OCTA PDF
IF OCTA PDF
IF+ OCTA PDF

Par IF OCTA+:

Nekad OCTA polise nav bijusi tik vērtīga un iespēja saņemt atlīdzību pie sava apdrošinātāja – tik iespējama!
OCTA+ Atlīdzības sev (TZR*) segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. If sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu. Segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un ceļu satiksmes negadījumā ir izraisījis EEZ reģistrēts transportlīdzeklis.
* Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma, kura paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu.

Par Compensa Zelta OCTA:

Kādus papildu riskus sedz Zelta OCTA?

Compensa Zelta OCTA garantē zaudējumu atlīdzību arī tad, ja polises īpašnieks ir vainojams sadursmē ar citu automašīnu vai notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Cik maksā Zelta OCTA polise?

Zelta OCTA polises cena = 2 Compensa standarta OCTA polišu cena!

Zelta OCTA priekšrocības

• Pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas nav nepieciešams veikt transportlīdzekļa vizuālo apskati un drošības sistēmu pārbaudi.
• Automašīnas transportēšana no negadījuma vietas bez maksas.
• Ātra zaudējumu regulēšana.
• Zaudējumu atlīdzību izmaksā Compensa, neatkarīgi no tā, kura transportlīdzekļa vadītājs vainojams ceļu satiksmes negadījumā.

Kā tiek aprēķināta atlīdzība?

Saskaņā ar OCTA likumu vai zaudējumu kompensācijas tabulu.
1. Piemērs.
Braucot pa šoseju, notika sadursme ar meža zvēru
Priekšējais atdurstienis. . . . . . . € 120
Lukturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 55
Radiatora reste . . . . . . . . . . . . . .€ 60
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . .€ 235


2. Piemērs.
Braucot atpakaļgaitā, šoferis uzbrauca citai automašīnai
Aizm. atdurstienis. . . . . . . . . . .€ 120
Bagažnieka vāks. . . . . . . . . . . . € 120
Parksensors . . . . . . . . . . . . . . . .€ 36
Aizm. kreisais lukturis spārnā . .€ 55
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . . € 331
Zelta OCTA polises cena = 2 Compensa standarta OCTA polišu cena!

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

• Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu
• Nobildējiet bojātās vietas
• Aizpildiet iesniegumu www.compensa.lv
• Saņemiet naudu kontā

Detalizētāk par Compensa Zelta OCTA var atrast te: https://www.compensa.lv/zelta-octa/#vairak


SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA:

1. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

1.1. Personai, kura vēlas iesniegt sūdzību par EURORISK SIA, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045 (turpmāk tekstā – Apdrošināšanas brokeris) veikto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu ir rakstiski jāvēršas pie Apdrošināšanas brokera.

1.2. Sūdzībā ir jānorāda, personas, kura iesniedz sūdzību vārds, uzvārds, personu identificējoši dati (personas kods vai citi dati, kas ļauj nepārprotami identificēt sūdzības iesniedzēju), personas deklarētā vai faktiskā adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, sūdzības adresāts, izteiktās pretenzijas, to apstiprinošo faktu un apstākļu izklāsts, pamatojums. Ja sūdzība tiek iesniegta par konkrētu Apdrošināšanas brokera darbinieku rīcību, tad jānorāda Apdrošināšanas brokera darbinieku, par kuru darbību tiek iesniegta sūdzību, vārds, uzvārds, amats.

1.3. Lai paātrinātu sūdzības izskatīšanas procesu un, lai nodrošinātu vispusīgu sūdzības izskatīšanas procesu, papildus 1.2.punktā uzskaitītajam, lūdzam pievienot sūdzībā izklāstīto faktu un apstākļu pamatojošus dokumentus vai dokumentu kopijas, kas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Gadījumā, ja sūdzību iesniedz trešā persona, sūdzībai jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija. Šādā gadījumā Apdrošināšanas brokeris var pieprasīt uzrādīt pilnvaras oriģinālu.

1.5. Sūdzības var iesniegt rakstiski izmantojot sekojošas metodes:

-sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: brokeris@eurorisk.lv;

-sūtot pa pastu uz Apdrošināšas brokera juridsko adresi: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

-iesniedzot klātienē apdrošināšas brokera centrālajā birojā:

Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

2. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PROCESS UN ATBILDES SNIEGŠANA

2.1. Saņemtās sūdzības Apdrošināšanas brokeris izskata savas kompetences un tiesisko iespēju robežās, pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas.

2.2. Apdrošināšanas brokeris sūdzības iesniedzējam sniedz pamatotu rakstveida atbildi, izmantojot pēc iespējas vienkāršu un viegli saprotamu valodu, 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Apdrošināšanas brokeris par to rakstveidā 10 (desmit) dienu laikā informē sūdzības iesniedzēju, norādot iemeslu un pamatojumu termiņa pagarināšanai, un termiņu kādā tiks sniegta atbilde uz sūdzību.

2.3. Apdrošināšanas brokeris savā atbildē uz sūdzību norāda, vai tas piekrīt, vai nepiekrīt sūdzībā izteiktajām pretenzijām un norādītajiem faktiem, un norāda pamatojumu, sniedzot faktus un argumentus.

2.4. Ja Apdrošināšanas brokeris saņem sūdzību par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesīgs un kompetents to izskatīt, Apdrošināšanas brokeris 7 (septiņu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam tirgus dalībniekam un rakstveidā informē sūdzības iesniedzēju par saņemtās sūdzības pārsūtīšanu.

2.5. Apdrošināšanas brokeris atbildi uz saņemtajām sūdzībām sniedz latviešu valodā. Ja Apdrošināšanas brokeris ir vienojies ar sūdzības iesniedzēju, tad atbilde var tikt sniegta citā valodā, piemēram, valodā, kādā pie Apdrošināšanas brokera vērsies sūdzības iesniedzējs.

2.6. Visas sūdzības, kas saņemtas no sūdzības iesniedzēja, tiek izskatītas un atbildes tiek sniegtas bez maksas.

3. UZRAUDZĪBAS IESTĀDES

3.1. EURORISK SIA, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045, uzraugošā iestāde ir Latvijas Banka.

3.2. Gadījumā, ja Apdrošināšanas brokeris nav spējis sniegt izsmeļošu atbildi vai skaidrojumu par sūdzībā minēto, sūdzības iesniedzējam, atkarībā no sūdzībā izklāstītās lietas būtības un piederības, ir tiesības vērsties:

-Latvijas Bankā, adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;

-Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, Latvija, LV-1011;

-Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Atjaunota: 2021. gada 01. decembrī

Šie Personas datu apstrādes principi ir sastādīti saskaņā ar prasībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR).
1. DATU PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA
1.1. SIA “EURORISK” (turpmāk – EURORISK), reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045, Latvija, ir datu pārzinis EURORISK iesniegtajiem personas datiem un sekojošām interneta vietnēm: https://www.eurorisk.lv/ un https://www.abcpolise.lv/
1.2. Jebkuru jautājumu gadījumā, attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, ko veic EURORISK, lūdzam rakstīt uz: brokeris@eurorisk.lv
2. DATU SUBJEKTU UN PERSONAS DATU KATEGORIJAS
2.1. EURORISK sniedzot apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus var ievākt personas datus no datu subjektiem, kas ir EURORISK darbinieki, interneta vietņu apmeklētāji vai lietotāji, klienti fiziskas personas klientu juridisku personu amatpersonas un darbinieki vai saistītās personas, tajā skaitā personas, kas uzskatāmas par apdrošinātajām personām, turētājiem, labuma guvējiem, cietušajiem.
2.2. Atkarībā no EURORISK noteiktā personas datu apstrādes nolūka EURORISK var apkopot un apstrādāt zemāk uzskaitītās personas datu kategorijas. Zemāk uzskaitītais saraksts nav pilnīgs un pēc nepieciešamības EURORISK var pieprasīt, apkopot un apstrādāt citu informāciju un personas datus, ko EURORISK nepieciešams pieprasīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
a. Identifikācijas dati – iekļauj, taču neaprobežojas ar tādu informāciju kā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai citu informāciju no personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pases);
b. Kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija;
c. Finanšu dati – bankas konta numurs, informācija par apdrošināšanas prēmijām, veiktajiem maksājumiem, atlīdzībām, uzkrājumiem, nodokļu dati un cita saistīta informācija;
d. Informācija par personisko un saimniecisko darbību – informācija par nodarbinātību, izglītību, ģimenes stāvokli;
e. Sensitīvi dati – dati par veselību kā piemēram veiktās medicīniskās pārbaudes, izmeklējumu ziņojumi;
f. Informācija par izmantotajiem pakalpojumiem – piemēram, informācija par izmantotajiem apdrošināšanas pakalpojumiem, noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.
3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
3.1. EURORISK galvenokārt veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:
a. lai nodrošinātu sniegtos apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, tajā skaitā taču neaprobežojoties ar personas datu apstrādi, kas nepieciešama piedāvājumu saņemšanai no apdrošinātājiem vai apdrošināšanas līgumu noslēgšanai nepieciešamo informāciju;
b. lai nosūtītu administratīvo informāciju, tajā skaitā informāciju par izmaiņām sadarbības vai apdrošināšanas līgumos, noteikumos, kur tas ir nepieciešams;
c. lai informētu par pakalpojumiem, produktiem, nosūtītu izglītojošus materiālus, informāciju par pasākumiem un citu informāciju, kas saistīta ar EURORISK pakalpojumiem un var būt noderīga klientam;
d. lai novērtētu un mazinātu risku, kas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu vai sankciju apiešanas mēģinājumu;
e. lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem un/ vai izpildītu valsts iestāžu un institūciju norādījumus;
f. saistībā ar prasījumiem un EURORISK leģitīmajām interesēm;
g. sniegtu papildus vai blakus pakalpojumus.
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES LIKUMĪGUMS
4.1. EURORISK apkopo, apstrādā un glabā personas datu, ja tam ir vismaz viens no zemāk uzskaitītajiem likumīgajiem pamatiem:
a. EURORISK ir saņēmis personas, kuras datus EURORISK apstrādā vai paredz apstrādāt, piekrišanu;
b. personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kas noslēgts starp personu un EURORISK, personu un apdrošinātāju vai EURORISK un apdrošinātāju;
c. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz EURORISK attiecināmu juridisku pienākumu, tādu kā, atbilstības nodrošināšanas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam un citiem, kā arī izpildītu normatīvajos aktos noteikto ziņošanas pienākumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam vai Finanšu izlūkošanas dienestam;
d. Apstrāde ir vajadzīga EURORISK leģitīmo jeb tiesisko interešu ievērošanai, tajā skaitā, lai izveidotu piedāvājumus, veiktu drošības pasākumus darba vietā vai vizītē pie klienta, veiktu iekšējo risku izvērtēšanu un citus pasākumus.
5. DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
5.1. EURORISK ir tiesības atklāt Jūsu personas datu sekojošām izvēlētām un pilnvarotām trešo pušu personas datu apstrādātāju kategorijām:
a. Pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus EURORISK, vai nodrošina noteiktu funkciju pildīšanu EURORISK uzdevumā uz rakstiska līguma pamata, kas nodrošina atbilstošus ierobežojumus un tehniskos pasākumus personas datu drošības nodrošināšanai, kas ietver, taču neaprobežojas ar IT pakalpojumu sniedzējiem, juridisko, audita pakalpojumu, parāda piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kredītreģistri, zemesgrāmata, identitātes pārbaudes un datu analīzes pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumiem, mākoņpakalpojumu sniedzējiem, apdrošinājuma ņēmējiem, labuma guvējiem, personām, kurām ir tiesības saņemt atlīdzību u.c.;
b. valsts tiesu varas, uzraugošajām un citām valsts iestādēm un institūcijām..
6. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA
6.1. Jūsu personas dati galvenokārt glabājas un tiek apstrādāti Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs, taču, tiktāl ciktāl EURORISK var nosūtīt Jūsu personas datus uz trešajām valstīm ārpus VDAR darbības, EURORISK nodrošinās, ka datu saņēmējs nodrošina atbilstošu datu drošības līmeni.
6.2. EURORISK nesūtīs Jūsu personas datus apstrādei ārpus EU vai EEZ tikai, kad tas ir nepieciešams un, kad atbilstoši drošības pasākumi ir ieviesti un, ja iestājas viens no zemāk uzskaitītajiem priekšnoteikumiem:
a. Šāda datu nosūtīšana ir nepieciešama atbilstoši normatīvajiem;
b. Tas ir nepieciešams, lai noslēgtu vai pildītu līguma nosacījumus par pakalpojumu sniegšanu;
c. EURORISK un trešās puses datu saņēmējs ir noslēguši EU atzītus līgumus datu nosūtīšanai, kā piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātajam Standart klauzulām.
7. DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
7.1. Datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no tā kādā nolūkā tie tiek vākti un apstrādāti. EURORISK personas datu apstrādi ierobežo līdz minimālajam normatīvajos aktos noteiktajam periodam. Vairumā gadījumu, datu apstrādes ilgums nepārsniedz 5 (piecus) gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja vien šāda personas datu glabāšana nav nepieciešama, EURORISK leģitīmo interešu ievērošanai vai, lai izpildītu uz EURORISK attiecināmu juridisku pienākumu, kas izriet no normatīvo aktu prasībām, kas var noteikt citu personas datu glabāšanas termiņu.
7.2. Pēc šo Personu datu apstrādes principu 7.1. punktā noteiktā termiņa beigām, EURORSIK apņemas iznīcināt tā rīcībā esošos dokumentus un informāciju par personu.
8. PERSONAS TIESĪBAS
8.1. Iesniedzot rakstisku lūgumu, Jūs varat piekļūt un saņemt savus personas datus, kuru apstrādi veic EURORISK. Ja šādi pieprasījumi ir nepamatoti vai pārmērīgi, atbilstoši VDAR 12. panta 5(a) punktam, EURORISK ir tiesības pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās darbības veikšanu.
8.2. Jūs varat lūgt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnvērtīgi.
8.3. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, taču minētās tiesības nav iespējams īstenot gadījumā, ja personas dati, ko Jūs pieprasāt dzēst tiek apstrādāti pamatojoties uz kādu no likumīgajiem apstrādes veidiem, piemēram, lai izpildītu uz EURORISK attiecināmu juridisku pienākumu.
8.4. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Jebkurš šāds pieprasījums tiks izvērtēts, lai noteiktu vai tas nav pretrunā vai varētu būt pretrunā ar citiem apstrādes pamatiem, kuru prasībām EURORISK ir jānodrošina atbilstība.
8.5. Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un Jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim.
8.6. Šo Personas datu apstrādes principu 8.1. – 8.5. punktos uzskaitītās tiesības un pieprasījumi ir jāiesniedz EURORISK rakstiski.
8.7. Gadījumā, ja Jums ir kādas sūdzības, ko nav iespējams atrisināt sarunu ceļā ar EURORISK, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā.
9. GROZĪJUMI
9.1. Šie EURORISK Personu datu apstrādes principi var tikt grozīti pēc nepieciešamības. Aktuālā dokumenta versija ir publicēta EURORISK interneta vietnēs.
9.2. EURORISK ir tiesības veikt grozījumus jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas. Lai informētu par veiktajiem grozījumiem EURORISK izmantos EURORISK interneta vietnes un šādu aktuālo dokumentu versiju publicēšana tiek uzskatīta par atbilstošu paziņošanu.
Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas konsultācijās

EURORISK SIA, sniedzot klientam apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, ņem vērā klienta vajadzības, intereses un vēlmes saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, par kurām klients ir informējis EURORISK SIA, un palīdz klientam izvēlēties tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm visatbilstošāko apdrošināšanas ieguldījumu produktu. Novērtējot apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, EURORISK SIA izmanto apdrošinātāja, kas piedāvā attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu, sniegto informāciju.
EURORISK SIA savas atalgojuma politikas nostādnes nav saskaņojis ar ilgtspējas risku integrēšanu, lai ievērotu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 33.panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu atalgojuma sistēmu piesaistīt pārdošanas mērķiem vai citiem aspektiem, kas varētu stimulēt EURORISK SIA darbiniekus ieteikt klientam konkrētu apdrošināšanas produktu, ja EURORISK SIA var piedāvāt atšķirīgu apdrošināšanas produktu, kas labāk atbilst klienta interesēm.
Papildus tam, EURORISK SIA, organizējot savas apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, arī pats ņem vērā šādus ilgtspējas faktorus un ilgtspējas riskus:
*nodrošina visu savu darbinieku un klientu cilvēktiesību ievērošanu;
*nodrošina visu savu apdrošināšanas izplatīšanā iesaistīto darbinieku uzraudzību, lai viņi netiktu iesaistīti korupcijā un kukuļošanā;Nesaskaņu gadījumā tekstam latviešu valodā ir prioritāte pār tekstu krievu un/vai angļu valodā.

OCTA polises darbību regulējošie normatīvie akti atrodami LTAB mājaslapā:
- OCTA Normatīvie akti
- Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja tiesību akti

Informācija atjaunota 21.feb.2022

Ar cieņu,
ABCpolise.lv

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises parēdzēts administratīvais sods līdz 120EUR. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.