Pievienojies mums:

onus Malus klašu pārbaude LTAB datubāzē

Pārbaudiet savu Bonus Malus klasi šeit

OCTA BONUS-MALUS sistēmas pamatjēdzieni

Bonus - Malus subjekts(turpmāk - BM subjekts) - persona, attiecībā uz kuru tiek rēķināta Bonus - Malus(turpmāk - BM) klase:

 

BM klase- konkrēta BM subjekta konkrētai transportlīdzekļu BM grupai noteikta riska klase:

Transportlīdzekļu BM grupas:

Apdrošināšanas gadījums:

Ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā nodarīti zaudējumi un apdrošināšanas sabiedrība vai Birojs ir pieņēmis vismaz vienu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, izņemot ceļu satiksmes negadījumu, kad transportlīdzekli vadījusi persona, kura šo transportlīdzekli lietojusi prettiesīgi, t.i., ja transportlīdzeklis ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņa vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un to var dokumentāli pierādīt.

BONUS-MALUS sistēmas apraksts

BM sistēma ir viena no apdrošināšanas informācijas sistēmas sastāvdaļām un Latvijā pilda šādas funkcijas:

 

BM aprēķinā izmanto:

BM klašu pārrēķins

 

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises paredzēts sods līdz 120 Eiro apmērā, kā arī tiks piešķirti 2 soda punkti. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.