Pievienojies mums:

OCTA apdrošināšana.

Kas ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana?
Ikvienam automašīnas īpašniekam Latvijā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība par iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuru rezultātā viņa transportlīdzeklis varētu nodarīt zaudējumus. Tas nozīmē, ka jāiegādājas OCTA polise.
 
Ja esat iegādājies OCTA polisi, tas nozīmē, ka esat apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību par iespējamu nākotnē izraisītu ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) un šajā gadījumā citām personām nodarītos zaudējumus segs apdrošinātājs.
 
Svarīgi! Ja esat automašīnas vadītājs (īpašnieks), kurš atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā, sev radītos zaudējumus (arī ārstēšanās izdevumus) gan būs jāsedz pašam.
Savukārt, cietušajiem pasažieriem atlīdzība tiks izmaksāta visos gadījumos, neatkarīgi no tā, vai tie atradušies cietušajā automašīnā vai tajā, kas izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu.

ОСТА iegāde

 
Latvijā reģistrētām automašīnām jāiegādājas standartlīgums - OCTA polise. Izvēlieties darbības termiņu: 3 mēneši, 6 mēneši, 9 mēneši vai 12 mēneši!
Standartlīgumu - OCTA polisi varat iegādāties arī apdrošinātāju mājas lapās.
OCTA ir derīga arī elektroniskā veidā. OCTA esamību ceļu policists var pārbaudīt pēc datubāzes datiem, pat neapstādinot transportlīdzekli.
 
Svarīgi! Ja transportlīdzeklim mainās juridiskais īpašnieks, tad līdzšinējā OCTA polise zaudē juridisko spēku, un jaunajam transportlīdzekļa īpašniekam nepieciešams iegādāties jaunu OCTA polisi. Izņēmums ir līzinga automašīna, par kuras īpašnieku kļūst tās faktiskais turētājs.
 
Standartlīgums ir derīgs visās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē, Andorā un Horvātijā.
Svarīgi! Dodoties uz ārvalstīm, transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt līdzi derīgai OCTA polisei.
 
Iebraucot Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Turcijā, Marokā, Albānijā, Bosnijā-Hercegovinā, Izraēlā, Irānā, Maķedonijā, Serbijā vai Tunisijā, jums būs nepieciešams starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte). To varat iegādāties pie sava apdrošinātāja.
 

Bonus - malus

Katram apdrošinātājam ir savi kritēriji, pēc kuriem nosaka OCTA polises cenu. Viens no galvenajiem - jūsu līdzšinējā apdrošināšanas vēsture jeb Bonus-malus (BM), t.i., iepriekš izraisītie ceļu satiksmes negadījumi, un laiks, cik ilgi esat apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību.
 
BM sastāv no 17. riska klasēm. Jo augstāka BM klase, jo jūs būsiet tīkamāks klients apdrošinātājam. Atkarībā no BM klases, apdrošinātājs piemēro atlaidi (7.-17. klasei) vai piemaksu (1 .-5. klasei) polises cenai. Pirmoreiz reģistrējot uz sava vārda automašīnu un iegādājoties polisi, iekļūsiet sestajā klasē.
 
Ja jums pieder vairāki vienas kategorijas transportlīdzekļi, tad tiem būs viena un tā pati BM klase. Iegādājoties jaunu tādas pašas kategorijas transportlīdzekli, tas automātiski iekļūs esošajā klasē.
 
Ja negadījums tiek izraisīts ar kādu no automašīnām, tad BM klase visām jums piederošām vienas kategorijas automašīnām samazināsies vienādi. Jāņem vērā - jo ilgāks jums piederošo automašīnu apdrošināšanas periods, jo mazāka ir izraisītā ceļu satiksmes negadījuma ietekme uz BM klasi.
 
Svarīgi! OCTA attiecas uz automašīnas īpašnieku. Ja cita persona izraisīs CSNg ar jums piederošu automašīnu, tad tas ietekmēs jūsu apdrošināšanas vēsturi jeb BM klasi.
 
 

Kad par ceļu satiksmes negadījumu jāziņo Ceļu policijai?

Ceļu policijai jāziņo par notikušo, ja CSNg ir cietuši cilvēki vai bojāta kādas trešās personas manta, automašīnas ir nopietni cietušas vai sadursmē cietušas vairāk par divām automašīnām.
Jānoskaidro vainīgās automašīnas reģistrācijas numurs un tās apdrošinātājs. Ja nav zināms šīs automašīnas apdrošinātājs, to varat noskaidrotwww.ltab.lv pēc automašīnas reģistrācijas numura.
 

Kuros gadījumos drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu?

Ceļu policiju var neinformēt un saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt, ja:
Shēmā jāuzzīmē automašīnas negadījuma brīdī, nevis pēc tā. Jānorāda ceļa zīmes, automašīnu kustības virzienus.
 
Svarīgi! Ja CSNg tiek fiksēts ar saskaņoto paziņojumu, abiem autovadītājiem savs aizpildītais saskaņotā paziņojuma eksemplārs ir jāiesniedz vainīgās automašīnas apdrošinātājam.
 

Ka rīkoties, ja esat cietis CSNg ārvalstīs?

Atbilstoši konkrētās valsts likumiem jāpaziņo tās policijai vai jāsastāda saskaņotais paziņojums.
Jānoskaidro CSNg zaudējumu nodarījušās automašīnas reģistrācijas dati un apdrošinātājs.
Ja CSNg noticis kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, jāvēršas pie CSNg izraisījušās automašīnas apdrošinātāja konkrētajā valstī, vai arī pēc atgriešanās Latvijā jādodas pie šīs automašīnas apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai, ja tāda nav, pie jebkura apdrošinātāja, kas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdā administrē OCTA atlīdzību lietas (informāciju meklējiet www.ltab.lv).
 
Ja CSNg noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, zaudējumus jāpiesaka konkrētajā valstī pie CSNg izraisījušās automašīnas apdrošinātāja vai šīs valsts Zaļās kartes birojā.
Ka rīkoties, ja esat vainīgas automašīnas vadītājs (īpašnieks)?
 
Pēc negadījuma vainīgās automašīnas vadītājam (īpašniekam) jādodas pie sava apdrošinātāja un jāpaziņo par notikušo. Pretējā gadījumā apdrošinātājs pret jums varēs vērsties ar regresa prasību.
 
Svarīgi! Arī vainīgās automašīnas vadītājam (īpašniekam) sava automašīna jāsaglabā pēcavārijas stāvoklī un jāparāda savam apdrošinātājam, ja apdrošinātājs izteiks šādu prasību 5 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
Vainīgās automašīnas vadītājam OCTA polise zaudējumu atlīdzību nenodrošina! Arīīpašniekam netiek atlīdzināti zaudējumi par negadījumā gūtajiem auto bojājumiem.
 
Ja autovadītājs atstājis notikuma vietu, izraisījis avāriju, būdams alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā, vadījis transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecības vai citā veidā rupji pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus, apdrošinātājs regresa kārtībā ir tiesīgs piedzīt cietušajiem izmaksāto atlīdzību.
 

Ka cietušajam pieteikt zaudējumus?

Pēc CSNg vienmēr, tiklīdz tas iespējams, jāinformē vainīgās automašīnas apdrošinātājs un:
 
Svarīgi! Bojāto automašīnu (arī jebkuru citu CSNg bojātu mantu) nedrīkst remontēt līdz brīdim, kad būsiet to parādījis apdrošinātājam, vai vienojies par tās remontu ar apdrošinātāju!
 
Ja vainīgā automašīna reģistrēta un apdrošināta citā valstī, tad jums jādodas pie šī apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai, ja tāda nav, pie jebkura apdrošinātāja, kas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdā administrē OCTA atlīdzību lietas (informāciju meklējiet www.ltab.lv).
 

Zaudējumu veidi un to atlīdzināšana

Apdrošināšanas atlīdzību par CSNg nodarītajiem zaudējumiem cietušajiem atlīdzina apdrošinātājs, kurš apdrošinājis vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.
Kompensāciju var saņemt par nodarītajiem zaudējumiem mantai (tai skaitā transportlīdzeklim, ēkām, būvēm un dzīvniekiem u.c.) un personai (t.sk. ārstēšanās un rehabilitācijas izmaksas, medikamentu iegādes izmaksas u.c.).
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zaudējumi tiek segti, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu par zaudējumiem: personai - līdz 2,5 miljoniem eiro un mantai - līdz 0,5 miljoniem eiro, neatkarīgi no cietušo skaita negadījumā. No 2012. gada 1. jūnija apdrošinātāja atbildības limiti pieaugs vēl divas reizes.

Atlīdzība par transportlīdzeklim un citai mantai nodarītajiem zaudējumiem

Tiek atlīdzināti:
zaudējumi par automašīnas bojājumu, lai to atjaunotu stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma. Iespējams saņemt kompensāciju arī par automašīnas evakuāciju.
Svarīgi! Ar apdrošinātāju var vienoties par remontuzņēmumu, kurā tiks remontēta automašīna. Tad apdrošinātāja ekspertam nebūs jāveic zaudējumu novērtējums, un remontdarbus varēs uzsākt ātrāk - tūlīt pēc servisa tāmes saskaņošanas ar apdrošinātāju.
Tiek atlīdzināti materiālie zaudējumi par:
Piesakot zaudējumus, jāraksta iesniegums, kam pievienojami čeki par medicīnas izdevumiem, par transporta izdevumiem ceļā uz/no ārstniecības iestādēm.
 
Atlīdzināti tiek arī valsts un pašvaldību izdevumi par cietušo ārstēšanu un izmaksātajiem pabalstiem un pensijām.
CSNg bojāgājušā tuviniekiem tiek atlīdzināti arī apbedīšanas izdevumi.
OCTA paredz iespēju saņemt vienreizēju maksājumu par nemateriālajiem zaudējumiem saistībā ar:
 

Kā saņemt atlīdzību, ja vainīgajai automašīnai nav OCTA vai tās vadītājs atstājis notikuma vietu?

Visos gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījumu izraisījis transportlīdzeklis bez OCTA, cietušie var saņemt zaudējumu atlīdzības no OCTA garantijas fonda gan par mantai, gan arī par personai nodarītajiem zaudējumiem.
Tādos gadījumos jums jāvēršas pie jebkura apdrošinātāja, kas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdā administrē OCTA garantijas fonda atlīdzību lietas (sarakstu meklējiet www.ltab.lv).
Zaudējumu atlīdzība no OCTA garantijas fonda tiek izmaksāta arī gadījumos, ja CSNg cietusi persona, piemēram, gājējs vai riteņbraucējs, bet vainīgais auto atstājis notikumu vietu un to nav iespējams noskaidrot. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) veic OCTA garantijas fonda administrēšanas funkcijas.
 
 

Jaunākās OCTA cenas - OCTA kalkulatorā

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises paredzēts sods līdz 120 Eiro apmērā, kā arī tiks piešķirti 2 soda punkti. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.