Pievienojies mums:

OCTA Saskaņotais paziņojums

Kad drīkst aizpildīt OCTA Saskaņoto paziņojumu?

Saskaņoto paziņojumu aizpilda ja:

Kad jāsauc ceļu policija?

Ja negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, cietuši cilvēki, bojāta trešo personu manta vai, ja transportlīdzekļu vadītāji nespēj vienoties par negadījuma apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, vadītāji rīkojas atbilstoši CSN - iededz avārijas gaismas signalizāciju, uzstāda avārijas zīmi, ziņo policijai un tālāk rīkojas pēc tās norādījuma.

Svarīgi ievērot aizpildot OCTA saskaņoto paziņojumu!

Saskaņoto paziņojumu sastāda 2 eksemplāros - oriģināls un paškopējošā kopija.

Kam jāiesniedz aizpildīts OCTA saskaņotais paziņojums?

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises paredzēts sods līdz 120 Eiro apmērā, kā arī tiks piešķirti 2 soda punkti. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.