Pievienojies mums:

Svarīgākais par OCTA apdrošināšanu.

OCTA darbības teritorija

OCTA polise ir derīga Eiropas ekonomiskajā zonā kā arī Šveicē. Pilns Valstu saraksts

Vai OCTA apdrošināšana ir obligāta?

Piedaloties ceļu satiksmē, OCTA polise ir obligāta, to nosaka likums. Izraisot ceļu satiksmes negadījumu bez OCTA polises, Tev būs jāsedz cietušās puses trasporta līdzeklim nodarītie zaudējumi, kā arī personai nodarītie morālie un materiālie zaudējumi. Ja Tev ir OCTA polise, par zaudējumu atlīdzināšanu parūpēsies apdrošinātājs.

Kāds ir sods par braukšanu bez OCTA?

Sods par braukšanu bez OCTA ir no 30EUR līdz 700EUR. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.


Subjekts, kuram piemēro administratīvo sodu par transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē bez OCTA

Administratīvais sods

naudas soda vienībās

1 vienība = 5 EUR

Administratīvais sods (EUR)

mopēda vadītājs

6–11

30–55

cita transportlīdzekļa vadītājs

17–24

85–120

kravas automobiļa virs 12 tonnām un autobusa virs 12 tonnām īpašnieks (valdītājs, turētājs) – fiziska vai juridiska persona

80–140

400–700

cita transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs)  – fiziska vai juridiska persona

70–130

350–650

tirdzniecības uzņēmums (komersants), ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā – fiziska vai juridiska persona

70–130

350–650


OCTA kalkulators

OCTA kalkulators ir apdrošinātāju OCTA cenu kalkulatoriem pieslēgta sistēma, kura ļauj salīdzināt OCTA cenas un izvēlēties sev piemērotāko OCTA polisi.

Vai OCTA polise ir derīga ja automašīnai mainās īpašnieks?

Mainoties automašīnas juridiskajam īpašniekam līdzšinējā OCTA polise vairs nav derīga(izņemot līzinga gadījumā, ja lietotājs-līzinga ņēmējs kļuvis par a/m īpašnieku), jaunajam a/m Jāiegādājas jauna OCTA polise.

OCTA apdrošināšanas kontrole
Kas un kādos apstākļos ir tiesīgs pārbaudīt OCTA apdrošināšanas līguma spēkā esamību?

Valsts robežsardze:
1.Transportlīdzeklim šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, kas vienlaikus ir Eiropas Ekonomikas zonas ārējā robeža. Ja pārbaudē konstatēts, ka Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, vai tāda transportlīdzekļa, kas parasti atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas, vadītājs nevar uzrādīt dokumentu, kurš apliecina transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma spēkā esamību:
1) transportlīdzekļa iebraukšana Latvijas Republikā ir pieļaujama tikai pēc tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas;
2) transportlīdzeklim izbraucot no Latvijas Republikas, Valsts robežsardze sastāda protokolu un veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
2. transportlīdzeklim šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, kas vienlaikus ir Latvijas un citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts robeža
1) Ja pārbaudē konstatēts, ka Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, transportlīdzeklim iebraucot Latvijas Republikā vai izbraucot no Latvijas Republikas, Valsts robežsardze sastāda protokolu un veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības. Transportlīdzekļa tālāka kustība ir pieļaujama tikai pēc tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
2) Valsts robežsardze vispārējās pārbaudes ietvaros izlases kārtā var veikt pārbaudes attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuri parasti atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas.
3) Ja tāda transportlīdzekļa, kas parasti atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas, vadītājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma spēkā esamību:
a) transportlīdzekļa iebraukšana Latvijas Republikā ir pieļaujama tikai pēc tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas;
b) transportlīdzeklim izbraucot no Latvijas Republikas, Valsts robežsardze sastāda protokolu un veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības. Transportlīdzekļa tālāka kustība ir pieļaujama tikai pēc tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.

Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija:

pirms transportlīdzekļa tehniskās apskates pārbauda attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma spēkā esamību. Transportlīdzekļa tehniskā apskate netiek veikta, ja transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta.

Valsts policijas darbinieks:

ir tiesīgs pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, kas apliecina attiecīgā transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma spēkā esamību. Ja pārbaudē konstatēts, ka transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, Valsts policijas darbinieks sastāda attiecīgu administratīvo protokolu, kā arī veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
 

OCTA polises cenu varat aprēķināt OCTA kalkulatorā

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises paredzēts sods līdz 120 Eiro apmērā, kā arī tiks piešķirti 2 soda punkti. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.