Veikts pētījums par apdrošināšanu

ApdrošināšanaPērnā gada nogalē tika veikts pētījums par Baltijas valstu iedzīvotāju ieradumiem un attieksmi pret apdrošināšanu. Minēto pētījumu 2011. gada decembrī visās trīs Baltijas valstīs – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā – veica AAS Ergo sadarbībā ar pētījumu kompāniju „Mindshare”. Tajā piedalījās 3826 respondenti vecumā no 18 – 60 gadiem.

Apkopojot pētījuma rezultātus, tika secināts, ka, summa, ko Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mājsaimniecības tērē apdrošināšanai, ir aptuveni 200 lati gadā. Kā liecina pētījuma apkopotie rezultāti, tad Baltijā 60% respondentu norāda, ka viņu ģimenes gadā apdrošināšanai tērē līdz 200 latiem. Turklāt Latvijā apdrošināšanai līdz 200 latiem gadā tērē 61% mājsaimniecību.

56% respondentu kā galveno motivējošo faktoru apdrošināšanas iegādei atzīst drošības sajūtu, ko sniedz apdrošināšana. Vēl apdrošināšanu iegādāties mudina tādi faktori kā banku un kredītiestāžu prasības, personīgā pozitīvā pieredze, kā arī pārliecība par apdrošināšanas nepieciešamību.

Kā norāda Deniss Sazonovs, „Ergo” valdes loceklis Baltijā, tad Latvijā apdrošināšana netiek vērtēta kā pašsaprotama un tā atšķirībā no kaimiņvalstīm nav minēta starp trim galvenajiem motivējošajiem faktoriem apdrošināšanas iegādei. Mūsu valsts iedzīvotāji to visbiežāk iegādājas obligāto prasību dēļ, piemēram, OCTA vai kredītsaistību gadījumā. Līdz ar to var secināt, ka Latvijas iedzīvotāju vidū vēl nav līdz galam izveidojusies izpratne par apdrošināšanas nozīmi un būtību.
Analizējot datus par Latvijas iedzīvotāju apdrošināšanas iegādes motivatoriem, secināts, ka banku vai citu kredītiestāžu prasības kā motivējošo faktoru apdrošināšanas iegādei norādījuši 24% respondentu. Savukārt, izvērtējot minēto respondentu vecumu, secināts, ka visvairāk 37% šādu atbildi minējuši respondenti vecuma grupā no 30 – 39 gadiem.

Salīdzinājumam kā motivējošāko faktoru apdrošināšanas polises iegādei Igaunijā lielākā daļa (52%) aptaujāto respondentu min drošības sajūtu, kam seko banku un citu kredītiestāžu obligātās prasības (42%), un fakts, ka apdrošināšana tiek vērtēta kā pašsaprotama (28%). Savukārt Lietuvas respondentu 3 galvenie motivējošie faktori apdrošināšanas iegādei ir drošības sajūta (55%), kam seko uzskats, ka tā tiek vērtēta kā pašsaprotamu (41%) un personīgā pozitīvā pieredze, kad apdrošināšana sevi attaisnojusi (22%).